Deska elewacyjna
Elementy drewniane w budowie domu

Uwzględnienie ciśnienia spływowego w stateczności skarp

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Gdy przez skarpę przepływa woda, należy w obliczeniach współczynnika bezpieczeństwa uwzględnić napór So ciśnienia spływowego pogarszający warunki równowagi. Napór ciśnienia spływowego obliczamy mnożąc objętość gruntu przenikniętego przesączającą się wodą przez Yw i, gdzie: Yw – ciężar właściwy wody, a i spadek hydrauliczny wody gruntowej. Dla określenia siły So należy ustalić średni spadek hydrauliczny, co w praktyce obliczeniowej napotyka pewne trudności. Dlatego podamy tu dwa przybliżone sposoby określenia wielkości ciśnienia spływowego.Nowsze metody obliczenia ścianek szczelnych. Uwzględnienie przemieszczenia ścianek szczelnych powoduje, że parcie gruntu działające na ściankę nie ma już charakteru hydrostatycznego. Również sposoby podparcia ścianek szczelnych oraz branie pod uwagę odkształceń samych brusów powoduje zmianę dotychczasowych przyjęć w obliczeniach. W literaturze naukowej spotyka się nowe propozycje obliczeń ścianek szczelnych oparte częściowo na badaniach modelowych, a częściowo wychodzące z teorii sprężystości lub plastyczności. Wszystkie nowe propozycje zmierzają z jednej strony do ekonomiczniejszego wymiarowania ścianek szczelnych, z drugiej zaś strony do dokładniejszego określenia ich bezpieczeństwa. Jednakże proponowane nowsze metody obliczania ścianek szczelnych nie znalazły jeszcze pełnego zastosowania w praktyce, a to ze względu na posługiwanie się szerzej niezbadanymi wielkościami i współczynnikami. Z tych też względów praktyka inżynierska trzyma się dotychczas stosowanych metod, które mimo że są mniej ekonomiczne, zawierają dostateczny zapas bezpieczeństwa. Niemniej znajomość nowszego podejścia do obliczania ścianek szczelnych jest niezbędna, chociażby z uwagi na to, że pozwalają na ich ekonomiczniejsze wymiarowanie oraz niekiedy bardziej uzasadnione ujęcie teoretyczne. W niniejszym rozdziale będą omówione następujące metody obliczania ścianek szczelnych: – obliczanie przy użyciu nomogramów ścianek szczelnych jednokrotnie zakotwionych – metoda A. i M. Reimberta, – metoda Turabiego i A. BalIi, – metoda P. W. Rowea. [hasła pokrewne: polistyren ekstrudowany xps, olx bytów, dom z prefabrykatów betonowych ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: dom z prefabrykatów betonowych olx bytów polistyren ekstrudowany xps