Deska elewacyjna
Elementy drewniane w budowie domu

Sztywne konstrukcje

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Przy obliczaniu sztywnych konstrukcji np. fundamentów zapór wodnych (szczególnie na podłożu nie spoistym) pomijanie odksztalceń plastycznych może spowodować duże nadmiary zapasów wytrzymałości podłoża. W przypadkach, kiedy zasadnicze obciążenie przyłożone jest w pobliżu krawędzi konstrukcji (dna śluz, suche doki) rozkład obciążeń powoduje, że płyta fundamentowa dąży do wygięcia do góry w środkowej jej części, pominięcie odkształceń plastycznych może niekorzystnie wpłynąć na wytrzymałość budowli. W niniejszym rozdziale omówione będą metody rozwiązań stanu naprężenia w pół- przestrzeni i półpłaszczyźnie sprężystej wśród których najbardziej rozpowszechnione są dwie metody: – metoda Gorbunowa-Posadowa – metoda Żemoczkina-Sinicyna Pierwszą metodą rozwiązuje się zagadnienia przestrzenne jak i płaskie za pomocą szeregów potęgowych, a praktycznie wyniki podaje w postaci tablic. W metodzie Żemoczkina-Sinicyna bardzo przejrzystej w zastosowaniach, główny tok postępowania oparty jest na metodzie sił w powiązaniu z elementami teorii sprężystości. Zakres zagadnień, które mogą być rozwiązane metodą Żemoczkina obejmuje wymiarowanie fundamentów ławowych, płytowych, ustalenie wpływu na sąsiednie budynki itp. Przy rozwiązywaniu zagadnienia płaskiego obie metody opierają się na wzorze Flamanta, określającym przemieszczenie górnej krawędzi półpłaszczyzny obciążonej siłą skupioną. Siła obciążająca działa w początku układu współrzędnych, W przypadku zadania przestrzennego równanie wyjściowe stanowi wzór Boussinesqa dla półprzestrzeni sprężystej. Uzyskane wyniki obliczeniowe modeli półprzestrzeni i półpłaszczyzny sprężystej będą zbliżone do rzeczywistości, przy łącznym spełnieniu następujących warunków: 1) podłoże winno mieć jednowarstwową budowę o znaczne} miąższości, przekra- czającej głębokości, podane w tablicy 8.1, rozprzestrzeniania się naprężeń i przemiesz- czeń pionowych; 2) moduł ściśliwości podłoża powinien być określony w sposób możliwie dokładny, najlepiej w wyniku badań w terenie: 3) stosunki wodne w podłożu nie mogą podlegać zasadniczym zmianom i powo- dować zmian struktury gruntu. Mogą występować jedynie niewielkie wahania poziomu wody gruntowej. [hasła pokrewne: montaż parapetów zewnętrznych, badanie wody ze studni, ogrody zimowe cena ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: badanie wody ze studni montaż parapetów zewnętrznych ogrody zimowe cena