Deska elewacyjna
Elementy drewniane w budowie domu

Posts Tagged ‘wiata garażowa przyścienna’

Metoda Taylora

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Posługiwanie się okręgiem stanowi podstawę obliczenia stateczności skarpy w metodzie Taylora na drodze graficznej lub analitycznej. Wypadkowa sił tarcia działających wzdłuż łuku AB nie jest styczna do okręgu Q. Przechodzi ona na zewnątrz tego okręgu i jest styczna do okręgu kR sin cp. Liczba k jest tu współczynnikiem, większym od l zależnym od rozkładu naprężeń wzdłuż AR. Dla danego rozkładu naprężeń, współczynnik k zależy od kąta AOR. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wiata garażowa przyścienna’

Metoda Taylora

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Wypadkowa sił Q i moment Mq, wynikające z tarcia gruntu zależą od rozkładu naprężeń wzdłuż łuku i muszą spełniać równania równowagi. Przedstawiona metoda posługuje się konstrukcją graficzną dla uwypuklenia wpływu rozkładu naprężeń na moment Mcf. Tok postępowania. Nanosi się linię wieloboku sznurowego sił n całkowanych od punktu A do B. Jest to krzywa JKL, której wypadkowa wynosi N. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wiata garażowa przyścienna’

Metoda Taylora

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Jeżeli z jednej strony ścianki oddalić sprężyny, to wystąpią nieznane siły skupione o wartości WD W2, Ws oraz momenty zginające zaczepione. Ścianka ulega wówczas odkształceniu, powodując zmianę sił działających na sprężyny. Ponieważ ugięcia ścianki są małe, przyjmuje się, że zależność między siłami w poszczególnych sprężynach a ich odkształceniem jest liniowa. Wykorzystując równanie belki na sprężystym podłożu oraz warunki brzegowe dla rozpatrywanej ścianki uzyskuje się układ 5-ciu równań pozwalających na wyznaczenie przemieszczeń poszczególnych sprężyn, a następnie sił działających na sprężyny. wyznacznika D. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wiata garażowa przyścienna’

Metoda Taylora

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Rows badał wielkość momentów zginających występujących w modelowych ścian- kach szczelnych zagłębionych w gruncie nie spoistym o różnym zagęszczeniu. Badane ścianki szczelne miały różne sztywności. Momenty zginające w ściance wywołane były wybieraniem gruntu z przodu ścianki przez co uzyskiwano różne przypadki podparcia ,w gruncie. Rozkład obciążeń (odporu gruntu) działających na ściankę w zależności od sposobu przesunięcia spodu ścianki. W opracowanej, na podstawie przeprowadzonych badań modelowych, metodzie obliczenia ścianki szczelnej obejmującej wyznaczenie momentu zginającego, siły w ściągu i zagłębienia ścianki w gruncie, Rowe uwzględnił sztywność (giętkość) ścianki oraz względne zagęszczenie gruntu wywierające parcie na ściankę. Obliczanie ściągów ścianek szczelnych. Do obliczeń ścianek szczelnych prócz jej wymiarowania omówionego poprzednio wchodzą: obliczenia ściągów i obliczenia zakotwień ściągów. Zakotwienie oblicza się na obciążenie siłą w ściągu, której wartość wyznacza się równocześnie z obliczeniem ścianki szczelnej, metodami poprzednio podanymi lub metodą klasyczną Bluma. Z obliczenia ścianki szczelnej otrzymuje się wartość siły K w ściągu przypadającej na 1 mb ścianki. Jeśli odstęp między sąsiednimi ściągami oznacza się przez a, siła przypadająca na jeden ściąg równa się K• a Jak wykazała praktyka, obciążenia pionowe (w tym również obciążenia naziomu) zwłaszcza w przypadku ściągów długich, mogą być powodem ich zerwania. Pominięcie obciążeń pionowych ściągu wyrównywano w dotychczasowej praktyce projektowania obniżeniem naprężeń dopuszczalnych ściągu o około 30%, a przy zastosowaniu połączeń przegubowych o około 10%. Stosuje się również pewne środki zaradcze jak np. wstępne ułożenie ściągu w łuku o wypukłości zwróconej w górę tak, aby po ukończeniu osiadania gruntu ściąg przyjął w przybliżeniu właściwe położenie; oparcie ściągu w kilku punktach na krótkich palach lub osłonięcie go przekryciem o takiej wysokości, aby była ona większa od końcowego osiadania gruntu w poziomie położenia ściągu, a przede wszystkim stosowanie przegubów na obu końcach ściągu, a czasem i na jego długości. Ostatnio do wymienionych sposobów można dodać jeszcze możliwość wstępnego sprężenia ściągów lub użycie wstępnie sprężonych kabli. [więcej w: metoda felleniusa, wiata garażowa przyścienna, klasyczny ornament stylu doryckiego ]

Comments Off

Posts Tagged ‘wiata garażowa przyścienna’

Metoda Taylora

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Podstawę do opracowania metody obliczeniowej zagadnienia stateczności konstrukcji w układzie przestrzennym stanowiła analiza stanów granicznych obserwowanych w badaniach doświadczalnych przeprowadzonych na różnych modelach i w różnych rodzajach gruntu pozwalająca na dość dokładne prześledzenie rzeczywistej pracy konstrukcji poddanej działaniu siły poziomej i momentu wywracającego. Dla wyprowadzenia wzorów, opisujących wpływ poszczególnych stref, stan naprężenia przedstawiono w cząstkowych schematach ułatwiających analizę. W dalszym ciągu poszczególne schematy podzielono na część górną i dolną. Przy wyprowadzeniu wzorów poczyniono następujące ogólne założenia upraszczające: 1. Strefa dolna w płaszczyźnie działania obciążeń ma kształt koła, którego promień nie zależy od kąta tarcia wewnętrznego gruntu cfJ, a wynika Jedynie z zagłębienia konstrukcji i warunków równowagi statycznej układu; 2. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wiata garażowa przyścienna’

Metoda Taylora

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Woda ujmowana do zasilania wodociągów jest najczęściej – w mniejszym lub większym stopniu – alkaliczna , wskutek zawartości węglanów bądź też kwaśnych węglanów wapnia, sodu lub magnezu. Znajomość alkaliczności wody jest ważna, ponieważ dla sklarowania wody za pomocą koagulacji i przygotowania jej do filtracji wody musi mieć dostateczny stopień alkaliczności, aby zachodziły odpowiednie reakcje chemiczne. Odczyn wody uzależniony jest od przewagi jonów wodorowych lub wodorotlenowych. W roztworach kwaśnych (pH 1 – 7) przeważa stężenie jonów wodorowych (H+), w roztworach alkalicznych (pH = 7 – 14) wodorotlenowych (OH-). Przy J H = l odczyn wody jest obojętny. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wiata garażowa przyścienna’

Metoda Taylora

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Foster + Partners Jeden z najnowszych projektów Foster and Partners, 5-gwiazdkowego hotelu i centrum konferencyjnego niedaleko lotniska Heathrow w Wielkiej Brytanii, uzyskał aprobatę prezydenta miasta.
Projekt, opracowany przez Riva Properties, ma 60 000 m2 i jest dystrybuowany w 13 historiach.
Niektóre z nich są zatopione, co wynika z wysokości zewnętrznej wynoszącej jedynie 25 metrów.
Pokoje mieszczą się w sześciu pawilonach nad ziemią, połączone mostami i otoczone jednolitą szklaną kopertą, która nie tylko stanowi barierę dla hałasu samolotów, ale także zalewa publiczne przestrzenie światłem dziennym, przyczyniając się do bardzo wydajnej strategii energetycznej.
W holu wejściowym znajduje się pływający szklany taras z widokiem na zatopiony poziom restauracji, płytki basen i wodospad. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wiata garażowa przyścienna’

Metoda Taylora

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Nasi przyjaciele z Sponge Architects przysłali nam swój projekt tymczasowego pawilonu sztuki, za który otrzymali honorowe wyróżnienie od Art Alliance Austin.
Projekt został przygotowany na konkurs TOGS (Temporary Outdoor Gallery Space) w marcu tego roku, w którym organizatorzy otrzymali 200 zgłoszeń z całego świata.
Tymczasowa instalacja architektoniczna to ekspozycja zewnętrzna, która zapewnia prestiżową przestrzeń galerii.
Więcej zdjęć i opis architekta po przerwie.
Elastyczna konstrukcja pawilonu SPONGE została zaprojektowana jako tunel drewnianych ram, które można rozłożyć na części. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wiata garażowa przyścienna’

Metoda Taylora

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Prawdopodobnie najbardziej imponującą rzeczą dla kogoś, kto odwiedza po raz pierwszy miasta takie jak Nowy Jork, Szanghaj czy Dubaj, jest absurdalna wielkość budynków.
Tak więc, aby zakończyć ten tydzień w Round Up, przynieś ci poprzedni prezentowany wieżowiec na ArchDaily.
Tour La Signal w La Defense, Paryż / Ateliers Jean Nouve La Defense to 160 ha dzielnica biznesowa na zachodzie Paryża, obecnie objęta planem odnowienia w celu umocnienia jej pozycji wśród wielkich międzynarodowych dzielnic biznesowych.
Odnowa obejmuje kilka wież o wysokiej zabudowie.
Jedna z tych wież, Tour Signal, weszła w międzynarodowy zamknięty konkurs dla zespołów architektów / inwestorów / deweloperów, na którym EPAD nie narzucił strony. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wiata garażowa przyścienna’

Metoda Taylora

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Jan Bitter Położony w Berlin Zehlendorf, Truman Plaza jest równoległy do sąsiedniego Clayallee i stanowi część większego planu, który równoważy historyczny kontekst miejski z integracją delikatnego lasu na miejscu.
Zaprojektowany przez Wiel Arets Architects projekt, który jest obecnie w toku, obejmuje biura, obiekty handlowe, zdrowotne i obiekty sportowe, które razem tworzą miejską scenerię wokół centralnego placu w obrębie tej zielonej dzielnicy na obrzeżach Berlina.
Więcej zdjęć i architektów.
opis po przerwie.
Seria rozrzuconych woluminów z podziałkami wysokości i niepowodzeniami zapewnia ramy i rytm, natomiast wyższa, dwuczęściowa struktura zakotwicza projekt na stronie. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries