Deska elewacyjna
Elementy drewniane w budowie domu

Posts Tagged ‘ragno’

Ciśnienie w porach

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Jeśli ciśnienie w porach nie zależy od stanu naprężenia to w przypadku: a) stateczności długotrwałej wartości kąta tarcia wewnętrznego i spójności należy przyjąć jako efektywne; a ciśnienie wody w porach u określa się za pomocą siatki hydrodynamicznej lub w wyniku bezpośredniego pomiaru na skarpie w terenie, b) nagłego przepływu wody przez przesiąkliwą skarpę, wartość kąta tarci a wewnętrznego i spójności należy przyjąć jako efektywne, a ciśnienie u zależy od stosunku prędkości przepływu wody do przesiąkliwości. Określa się je za pomocą siatki hydrodynamicznej. Współczynnik bezpieczeństwa F oblicza się dla kilku ustalonych siatek hydrodynamicznych. Jeśli ciśnienie wody w porach zależy od stanu naprężenia, wówczas w przypadku gdy: a) skarpa zbudowana jest z nawodnionych glin i przy szybkiej budowie skarpy nie wystąpi jej konsolidacja. Wtedy należy przyjąć tjJu = O i Cu (kąt pozornego tarcia wewnętrznego i spójność pozorna gruntu ustalone w badaniach bez odprowadzenia wody, niezdrenowanych). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ragno’

Ciśnienie w porach

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Oznaczenia: a – długość fundamentu (równolegle do płaszczyzny działania obciążenia) al -. długość trzonu fundamentu o poszerzonej podstawie (równolegle do płaszczyzny działania obciążenia) b – szerokość fundamentu (prostopadle do płaszczyzny działania obciążenia) bl – szerokość trzonu fundamentu o poszerzonej podstawie (prostopadle do płaszczyzny działania obciążenia) D – zagłębienie fundamentu x, y – współrzędne środka obrotu fundamentu h – wysokość przyłożenia poziomej siły obciążającej zewnętrznej nad poziomem gruntu – kąt nachylenia linii poślizgu z poziomem d – średnica bryły wyparcia na powierzchni gruntu z tyłu fundamentu dl – średnica bryły wyparcia.na powierzchni gruntu z przodu fundamentu 1 = d ()- bezwymiarowy współczynnik wyrażający wpływ stref bocznych oddziaływania gruntu w układzie przestrzennym e =mimośród oddziaływania podłoża c – przyczepnosc gruntu O, 00, 0 – kąt tarcia gruntu o ścianę fundamentu Ac – współczynnik parcia (o = <P) Ao – współczynnik odporu (o = 0.0) J – współczynnik odporu – (0 = – + <P) l 3. Przejście ze stanu płaskiego do stanu przestrzennego uzyskuje się w wyniku analizy kształtu stref bocznych w stanie granicznym oraz wzajemnej zależności między stanem naprężenia i odkształcenia. Całkowita stateczność fundamentu zależy od nośności podłoża pod jego podstawą oraz parcia, odporu i tarcia wzdłuż pionowych ścian fundamentu. Pomija się odkształcenia własne fundamentu (fundament sztywny). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ragno’

Ciśnienie w porach

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Rozwiązanie obejmuje dwa zasadnicze schematy: 1. Układ obciążony momentem wywracającym, w którym siła pozioma może być pominięta. 2. Układ obciążony siłą poziomą zaczepioną na wysokości mniejszej niż 4D nad powierzchnią terenu. Praktyczne wykorzystanie metody stanów granicznych do projektowania fundamentów słupowych, wymaga opracowania tablic pomocniczych oraz określenia współczynników pewności, umożliwiających przejście z wartości granicznych na dopuszczalne. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ragno’

Ciśnienie w porach

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Dla określonych danych dotyczących obciążenia zewnętrznego, parametrów geotechnicznych gruntu, współczynnika pewności s oraz zagłębienia b fundamentu oblicza się: a) przybliżony moment graniczny b) względną wartość szerokości fundamentu c) współczynnik obliczeniowy. Dynamiczny odpór gruntu. Przytoczono tu za rozwiązanie dla równoległego przemieszczenia konstrukcji w stanie granicznego odporu gruntu w dwóch etapach: – pierwszy etap obejmuje warunki przemieszczenia konstrukcji dając ogólne wyrażenie dynamicznego odporu gruntu Bod w zależności od przyspieszenia przemieszczenia konstrukcji i jej przemieszczenia. Drugi etap określa warunki wypierania klina odłamu i dochodzi do wyrażenia granicznego dynamicznego odporu BOd poprzez przyspieszenie ruchu tego klina. Przyrównując wyrażenia dynamicznego odporu w pierwszym i drugim etapie, otrzymuje się podstawowe równanie różniczkowe określające wartość przemieszczenia układu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ragno’

Ciśnienie w porach

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Cały szereg inżynierskich zagadnień fundamentowych odniesiony głównie do osiadania fundamentów i ich wymiarowania na zginanie, oparto na założeniu, że grunt może być rozpatrywany jako ośrodek, przy obliczaniu którego pod pewnymi warunkami mogą mieć zastosowanie wzory teorii sprężystości. Takie postawienie zagadnienia, pozwala dostatecznie dokładnie wyrazić stan rzeczywisty w gruncie szczególnie spoistym jak i nie spoistym, jeżeli naciski na grunt są znacznie mniejsze od nośności granicznej podłoża. Sprężyste właściwości gruntu charakteryzuje moduł ściśliwości Bp oraz w mniejszym stopniu współczynnik Poissona P. Należy jednakże pamiętać i o różnicy, jaka istnieje między mechanicznymi właściwościami gruntu f całkowicie sprężystego ciała. Przede wszystkim grunt podlega dużym, odkształceniom niesprężystym (trwałym), często wielokrotnie przewyższającym odkształcenia sprężyste. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ragno’

Ciśnienie w porach

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

W okresie cesarstwa rzymskiego przepych budowanych pałaców i świątyń osiągnął wielki rozmach. Ornamentyka i płaska rzeźba pokrywa wszystkie gładkie płaszczyzny cokołów i ścian oraz profile, nie pozostawiając wolnych miejsc. Wprowadzenie do architektury łęków i sklepień rozsadza sztywne i ciasne ramy architektury greckiej, stwarzając omalże nieograniczone możliwości w przestrzennym rozwiązywaniu wnętrz, szczególnie w budownictwie świeckim i użyteczności publicznej. Budowa świątyń rzymskich wywodzi się. z tradycji etruskich. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ragno’

Ciśnienie w porach

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Odmienną zasadę świątyni centralnej wykazuje imponujący budynek Panteonu w Rzymie założony na kole o średnicy 43,5 m, przykryty wspaniałą kopułą 2l okrągłym otworem u góry, stanowiącym jedyne źródło oświetlenia wnętrza. W świątyni tej ponad belkowaniem wprowadzono już łęki podpierające sklepienie. Grube mury są tu rytmicznie rozczłonowane przez wnęki i ołtarze. Kopuła ma wewnątrz piękne kasetofony. Na zewnątrz do okrągłej bryły przystawiony został portyk prostokątny ośmiokolumnowy, stanowiący wejście. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ragno’

Ciśnienie w porach

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Jako jeden z biegaczy w projektowaniu i kuratorskich aspektach pawilonu podczas minionego Biennale w Wenecji, byłem bardzo zaintrygowany tym, jak każdy kraj zajmie się tematem proponowanym przez Betsky ego, jako.
Architektura poza budynkiem.
jest tak potężnym wezwaniem, szczególnie w czasach, gdy architektura jest w stanie rozwiązywać problemy wykraczające poza jej tradycyjny zakres, po tym jak przez jakiś czas dzieliła nas od siebie.
Niestety, większość wystaw była totalnie odwrotna.
Po obejrzeniu pawilonów, ale najważniejsze, co było eksponowane w pawilonach, myślę, że odpowiedzi poszły w przeciwnym kierunku. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ragno’

Ciśnienie w porach

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Rem Koolhas założył Biuro Architektury Metropolitalnej w 1975 roku razem z Elią i Zoe Zenghelis oraz Madelonem Vriesendorp.
Laureaci Nagrody Pritzkera w 2000 r., OMA zatrudnia około 300 pracowników z ponad 35 narodowości.
Tak więc na dzisiejsze Round Up, przynosimy Ci wcześniej projekty z udziałem OMA.
Bryghusgrunden mixed use, Copenhagen Realdania to strategiczna fundacja, która inicjuje i wspiera projekty, które poprawiają jakość życia w Danii.
Są zaangażowani w aprox. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ragno’

Ciśnienie w porach

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Dzięki uprzejmości Glocalstudio (Kunckel Associates + Stefan Gzyl) Firmy architektoniczne Kunckel Associates i Stefan Gzyl połączyły siły w ramach platformy Glocalstudio, aby rozwinąć swój udział w niedawno zakończonym konkursie na pomysły na park La Carlota w Caracas w Wenezueli.
Proponują, że nowy park jest szansą na coś więcej niż dostarczenie mierzalnej ilości przestrzeni parkowej: rozumieją ją jako szansę na (re) fundament miasta.
Park stanie się nowym żywym jądrem miasta, przestrzenią, z której można (re) podbić i (re) pretendować do wcześniejszego i często wrogiego terytorium.
W mieście, w którym przyroda jest w ciągłym spadku i rzadko dostępnym jako przestrzeń publiczna, 100-hektarowe lotnisko wojskowe stanowi wyjątkową szansę dla parku w skali metropolitalnej w samym sercu miasta.
Więcej zdjęć i architektów. Read the rest of this entry »

Comments Off