Deska elewacyjna
Elementy drewniane w budowie domu

Posts Tagged ‘ogrody zimowe cena’

Sztywne konstrukcje

Posted in Uncategorized  by admin
December 22nd, 2018

Przy obliczaniu sztywnych konstrukcji np. fundamentów zapór wodnych (szczególnie na podłożu nie spoistym) pomijanie odksztalceń plastycznych może spowodować duże nadmiary zapasów wytrzymałości podłoża. W przypadkach, kiedy zasadnicze obciążenie przyłożone jest w pobliżu krawędzi konstrukcji (dna śluz, suche doki) rozkład obciążeń powoduje, że płyta fundamentowa dąży do wygięcia do góry w środkowej jej części, pominięcie odkształceń plastycznych może niekorzystnie wpłynąć na wytrzymałość budowli. W niniejszym rozdziale omówione będą metody rozwiązań stanu naprężenia w pół- przestrzeni i półpłaszczyźnie sprężystej wśród których najbardziej rozpowszechnione są dwie metody: – metoda Gorbunowa-Posadowa – metoda Żemoczkina-Sinicyna Pierwszą metodą rozwiązuje się zagadnienia przestrzenne jak i płaskie za pomocą szeregów potęgowych, a praktycznie wyniki podaje w postaci tablic. W metodzie Żemoczkina-Sinicyna bardzo przejrzystej w zastosowaniach, główny tok postępowania oparty jest na metodzie sił w powiązaniu z elementami teorii sprężystości. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ogrody zimowe cena’

Sztywne konstrukcje

Posted in Uncategorized  by admin
December 22nd, 2018

Kolebką kultury babilońskiej była Cha Idea , znajdująca się w południowej części kraju. Stąd wyszły: pismo klinowe, astronomia, zdobnictwo . Jako zasadę w budownictwie pałaców i świątyń przyjmowano założenia prostokątne. Mury obronne bez okien otaczały od zewnątrz pomieszczenia zwrócone otworami do dziedzińców wewnętrznych. Kamienia ciosanego nie stosowano, Wszystko murowano z cegły surówki trzymając się ustalonych prawideł wiązania; jako zaprawy używano asfaltu, co umożliwiło przetrwanianie resztek tych budowli. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ogrody zimowe cena’

Sztywne konstrukcje

Posted in Uncategorized  by admin
December 22nd, 2018

Persja, która zdobyła i zniszczyła państwo asyryjsko-babilońskie, pozostawiła tylko niewielkie ślady swojej kultury. Znajdowała się ona pad znacznym wpływem Egiptu i Asyrii. Materiałem budowlanym w Persji były glina, drewno i kamień. Łatwy w obróbce kamień o kolorze kremowo-szarym nadawał się na obramienia okienne, słupy lub inne elementy, Budownictwo perskie miało charakter dworski. Pozotałe ślady dają nam wyobrażenie o budowie pałaców, Najciekawszy z nich, to sala Dariusza kwadratowa o stu słupach (otoczona murami) oraz sala Kserksesa złożona z kilku wzajemnie ze sobą związanych układów słupów. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ogrody zimowe cena’

Sztywne konstrukcje

Posted in Uncategorized  by admin
December 22nd, 2018

Na słupach drewnianych układano poziome oczepy drewniane, które przeniesione na kamień stworzyły konstrukcję poziomą, zwaną architrawiem. Na architrawie układane były prostopadłe do niego. belki pułapu. Końce tych belek wy stające nieznacznie przed architrawu stworzyły element zwany tryglifem. Przestrzeń między tryglifami wypełniono ozdobnymi deskami (płytami) kwadratowymi, zwanymi metopamli. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries