Deska elewacyjna
Elementy drewniane w budowie domu

Posts Tagged ‘ogrody zimowe cena’

Sztywne konstrukcje

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Przy obliczaniu sztywnych konstrukcji np. fundamentów zapór wodnych (szczególnie na podłożu nie spoistym) pomijanie odksztalceń plastycznych może spowodować duże nadmiary zapasów wytrzymałości podłoża. W przypadkach, kiedy zasadnicze obciążenie przyłożone jest w pobliżu krawędzi konstrukcji (dna śluz, suche doki) rozkład obciążeń powoduje, że płyta fundamentowa dąży do wygięcia do góry w środkowej jej części, pominięcie odkształceń plastycznych może niekorzystnie wpłynąć na wytrzymałość budowli. W niniejszym rozdziale omówione będą metody rozwiązań stanu naprężenia w pół- przestrzeni i półpłaszczyźnie sprężystej wśród których najbardziej rozpowszechnione są dwie metody: – metoda Gorbunowa-Posadowa – metoda Żemoczkina-Sinicyna Pierwszą metodą rozwiązuje się zagadnienia przestrzenne jak i płaskie za pomocą szeregów potęgowych, a praktycznie wyniki podaje w postaci tablic. W metodzie Żemoczkina-Sinicyna bardzo przejrzystej w zastosowaniach, główny tok postępowania oparty jest na metodzie sił w powiązaniu z elementami teorii sprężystości. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ogrody zimowe cena’

Sztywne konstrukcje

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Kolebką kultury babilońskiej była Cha Idea , znajdująca się w południowej części kraju. Stąd wyszły: pismo klinowe, astronomia, zdobnictwo . Jako zasadę w budownictwie pałaców i świątyń przyjmowano założenia prostokątne. Mury obronne bez okien otaczały od zewnątrz pomieszczenia zwrócone otworami do dziedzińców wewnętrznych. Kamienia ciosanego nie stosowano, Wszystko murowano z cegły surówki trzymając się ustalonych prawideł wiązania; jako zaprawy używano asfaltu, co umożliwiło przetrwanianie resztek tych budowli. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ogrody zimowe cena’

Sztywne konstrukcje

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Persja, która zdobyła i zniszczyła państwo asyryjsko-babilońskie, pozostawiła tylko niewielkie ślady swojej kultury. Znajdowała się ona pad znacznym wpływem Egiptu i Asyrii. Materiałem budowlanym w Persji były glina, drewno i kamień. Łatwy w obróbce kamień o kolorze kremowo-szarym nadawał się na obramienia okienne, słupy lub inne elementy, Budownictwo perskie miało charakter dworski. Pozotałe ślady dają nam wyobrażenie o budowie pałaców, Najciekawszy z nich, to sala Dariusza kwadratowa o stu słupach (otoczona murami) oraz sala Kserksesa złożona z kilku wzajemnie ze sobą związanych układów słupów. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ogrody zimowe cena’

Sztywne konstrukcje

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Na słupach drewnianych układano poziome oczepy drewniane, które przeniesione na kamień stworzyły konstrukcję poziomą, zwaną architrawiem. Na architrawie układane były prostopadłe do niego. belki pułapu. Końce tych belek wy stające nieznacznie przed architrawu stworzyły element zwany tryglifem. Przestrzeń między tryglifami wypełniono ozdobnymi deskami (płytami) kwadratowymi, zwanymi metopamli. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ogrody zimowe cena’

Sztywne konstrukcje

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Architektura grecka, wspaniała w swej formie i konstrukcji, posługiwała się kamieniem ciosanym i rzeźbionym. Przekrycia stosowano poziome i płaskie, łęków i sklepień nie używano. W budownictwie sakralnym wytworzono jeden typ, który z pewnymi nieznacznymi zmianami powtarzano we wszystkich niemal świątyniach przez wszystkie okresy historyczne Grecji. Budownictwo świeckie było rozwinięte w mniejszym stopniu. Reprezentują je przede wszystkim teatry, bazyliki i stadiony. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ogrody zimowe cena’

Sztywne konstrukcje

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Zasługuje także na uwagę mała świątynia poświęcona Nike Apteros, ustawiona z botku przed Propilejami ma wysokim murze oporowym. Na zboczach wzgórza pod Akropolem znajdowały się dwa amfiteatry. Charakterystyczną cechą skomponowania Akropolu jest celowe unikanie równoległości w rozplanowaniu obiektów, wykorzystanie rzeźby terenu ; .dla wzmocnienia efektów architektoniczno-budowlanych, oraz harmonijność w zestawieniu elementów. Wśród wielu starożytnych świątyń greckich wymienić można kilka najciekawszych. Są to: w Olimpii świątynia Hery, z epoki archaicznej, w stylu doryckim, Q stosunku boków 6 :16 oraz świątynia Zeusa, zbudowana na początku okresu klasycznego również dorycka, o stosunku boków 6: 13. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ogrody zimowe cena’

Sztywne konstrukcje

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

W IV wieku n. e. Imperium Rzymskie rozpada się na Cesarstwo. Wschodnio-rzymskie (bizantyjskie), panujące nad ludami azjatyckimi, ze stolicą Konstantynopolem, i Cesarstwo Zachodnio-rzymskie z rezydencją w Rawennie. W Bizancjum ustrój i kultura opierają się na zwyczajach wschódnich. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ogrody zimowe cena’

Sztywne konstrukcje

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Wielka wędrówka ludów i ciągłe najazdy rozbiły mocarstwo rzymskie na 3 środowiska kulturalne. Wpływy grecko-bizantyjskie skoncentrowały się w Konstantynopolu. Bliski Wschód opanowany został przez Arabów, na zachodzie Europy krystalizują się w,pływy germańsko-romańskie. Każdy z tych ośrodków zaczyna kroczyć własnymi drogami. Zachodnia część Europy znajdująca się pod wpływami łacińskimi wyodrębnia się w dziedzinie architektury, wytwarzając własne oblicze. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ogrody zimowe cena’

Sztywne konstrukcje

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Górski zbiornik dolinowy na Wapienicy zaopatruje w wodę Bielsko. Największa powierzchnia zalewu tego zbiornika Fm8x = 10,5 ha, największa głębokość Hm8x =•21 m. Woj. katowickie jest częściowo zaopatrywane w wodę ze zbiornika zbudowanego na Wiśle w Goczałkowicach (Fm8x = 3200 ha, Bmax = 10 m; zbiornik ten może dostarczać 6 mS/sek, a w stosunku rocznym -65Q/o całkowitego przeciętnego odpływu Wisły) oraz ze zbiornika na Brynicy w Kozłowej Górze (F m8X = 575 ha, #m8x = 6,5 m). Poza tym pewna liczba zakładów przemysłowych ujmuje wodę ze zbiorników dolinowych, m. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ogrody zimowe cena’

Sztywne konstrukcje

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Budynki o mieszanym przeznaczeniu mogą zapewnić różne rodzaje działań i programów w jednym miejscu.
Tak więc, aby rozpocząć ten tydzień od podsumowań, przedstawiamy pierwszy wybór wcześniejszych projektów mieszanych na ArchDaily.
Coolsingel Mixed Use / OMA Po pierwsze, mamy mieszankę o powierzchni 120 000 m2 (30 000 m2 dla handlu detalicznego, 70 000 m2 dla biura, domu, kultury i czasu wolnego) w dzielnicy handlowej Rotterdam, Coolsingel.
Ta dzielnica jest właściwie prawdziwym centrum Rotterdamu, gdzie łączą się najważniejsze ulice Rotterdamu (Coolsingel, Lijbaan, Binnenweg i Beurstraverse).
Ten projekt nie konkuruje o wysokość, ale ma na celu zmianę tożsamości centrum miasta poprzez wstawienie czystej postaci sześcianu do istniejących budynków (czytaj więcej.) Ogrody Jumeirah / SOM i Adrian Smith + Gordon Gill Architecture Główny plan dla projekt ten został zaprojektowany przez SOM Chicago i składa się z rozwoju wielofunkcyjnego obejmującego obszary o niskim, średnim i wysokim zagęszczeniu dla biznesu, rezydencji, handlu, wypoczynku i rekreacji. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries