Deska elewacyjna
Elementy drewniane w budowie domu

Posts Tagged ‘domy z drewna cena’

Budowa jednej lub kilku studni

Posted in Uncategorized  by admin
July 22nd, 2016

Budowa jednej lub kilku studni próbnych pozwala znacznie dokładniej określić wydajność przyszłego ujęcia wód podziemnych. Wokół studni badanej wierci się otwory obserwacyjne – jeżeli to jest możliwe w kierunkach prostopadłych i równoległych do dopływu wody w gruncie. W przypadku gdy w pobliżu. znajdują się inne studnie, należy je wykorzystać do obserwacji zmian stanów wody. Czas próbnego pompowania jest zależny od ustalenia się depresji; po jej ustaleniu pompowanie próbne trwać powinno co najmniej 3 doby przy ustalonych trzech depresjach, po jednej dobie dla każdej . Dla zbadania właściwości wody wykonać należy w próbnym okresie kilka analiz. W przypadku uzyskania dostatecznej ilości -wody, odpowiedniej dla danych celów, studnia próbna po wykonaniu obudowy może służyć jako studnia eksploatacyjna. [hasła pokrewne: domy z drewna cena, Deska Podłogowa, deski podłogowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘domy z drewna cena’

Budowa jednej lub kilku studni

Posted in Uncategorized  by admin
July 22nd, 2016

Próba na obecność B. Coli jest prosta: bakterie zawarte w 1 cm wody badanej -hoduje się na pożywce żelatynowej w temp. 20,22 -c lub agarowej – w temp. 37 C. Po 48 godz. na pożywce żelatynowe] (lub po 24 godz. na agarowej) wyrasta z każdej bakterii kolonia , widoczna przez lupę. W praktyce określa się występowanie B. Coli w badanej wodzie jako tzw. miano Coli (Coli-,titr); jest to najmniejsza objętość wody w cm, w której przy analizie jeszcze stwierdzono obecność tych bakterii. Nowsze określenie tzw. indeks Coli (Coli-test) podaje liczbę pałeczek okrężnicy w 1 l wody. W wodzie wodociągowej dopuszczalna. jest obecność tej bakterii w 10 cm wody dla studzien ,płytkich, bądź też w 50 cm wody – dla studzien głębokich i wodociągów. Nazwa Bacierumi Coli obejmuje grupę drobnoustrojów. Typowe dla tej grupy są bakterie wyhodowane w jelitach oseska przez L. Eschericha. Długość pojedynczych pałeczek 0,8 (J) -3,2f , grubość 0,4-0,6 L. [więcej w: deski na podbitkę, domy z drewna cena, deski na podłogę ]

Comments Off

« Previous Entries