Deska elewacyjna
Elementy drewniane w budowie domu

Posts Tagged ‘domki ogrodowe’

Budownictwo i architektura : AD Round Up: Domy w USA Część I

Posted in Uncategorized  by admin
May 5th, 2018

Architektura może nam wiele powiedzieć o miejscach, w których znajdują się projekty.
Aby rozpocząć porównywanie różnych architektur w różnych krajach, przedstawiamy wcześniej wybrane domy w USA.
W przyszłym tygodniu domy w Ameryce Łacińskiej.
Architektura Openhouse / XTEN Openhouse jest osadzony w wąskiej i ostro nachylonej nieruchomości w Hollywood Hills, trudnym miejscu, które doprowadziło do stworzenia domu, który jest zintegrowany z krajobrazem i otwarty na miasto poniżej.
Ściany oporowe są tak skonfigurowane, aby przedłużyć poziom życia pierwszego piętra na zboczu wzgórza i stworzyć taras ogrodowy na drugi poziom. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘domki ogrodowe’

Budownictwo i architektura : AD Round Up: Domy w USA Część I

Posted in Uncategorized  by admin
May 5th, 2018

Winiarnia Rafael López de Heredia Tondonia jest jedną z najstarszych i bardziej znanych winnic w hiszpańskim regionie La Rioja.
Aby uczcić 125.
rocznicę powstania, postanowili zrehabilitować bardzo stary sklep, który założyciel winnicy wziął na Targi w Brussel w 1910 roku i od tego czasu został zdemontowany.
W 2002 r.
Obecni właściciele (bezpośredni potomkowie założyciela), odkryli, jak piękny jest stary sklep i postanowili zbudować zewnętrzną przestrzeń do przechowywania starego sklepu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘domki ogrodowe’

Budownictwo i architektura : AD Round Up: Domy w USA Część I

Posted in Uncategorized  by admin
May 5th, 2018

Przyjmuje się, że w pierwszym przybliżeniu znany jest współczynnik bezpieczeństwa F. Posługując się konstrukcją wektorową lub równaniem otrzymuje się wartość N. Za pomocą równania poszukuje się maksymalnego błędu współczynnika bezpieczeństwa F przy zmianie rozkładu naprężeń. Poniżej przytoczona będzie prosta metoda określenia minimalnej wartości współczynnika bezpieczeństwa. Jeśli rozpatruje się grunt jednorodny, rozkład naprężeń normalnych jest ciągły i ma tylko jedno maksimum. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘domki ogrodowe’

Budownictwo i architektura : AD Round Up: Domy w USA Część I

Posted in Uncategorized  by admin
May 5th, 2018

Porównując wyniki uzyskane metodą Biareza z wynikami uzyskanymi metodą Felleniusa lub Taylora otrzymuje się systematycznie korzystniejsze wartości współczynnika bezpieczeństwa, chociaż posługiwanie się wykresami Taylora jest dostatecznie dokładne. Metodą Biareza należy posługiwać się w przypadku konieczności uzyskania dokładniejszych wyników i występowania ciśnienia wody w porach gruntu. Metoda Bishopa Metoda Bishopa jest pewną modyfikacją metody Felleniusa, polegającą na innym określeniu współczynnika bezpieczeństwa i odmiennym sposobie określenia sił działających na bokach każdego paska. Współczynnik bezpieczeństwa określony jest stosunkiem maksymalnej wytrzymałości na ścinanie, jaka musi być wzbudzona wzdłuż linii poślizgu, aby grunt znajdował się w równowadze. Wartość tak określonego współczynnika bezpieczeństwa jest jednakowa dla spójności i dla tarcia wewnętrznego gruntu. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries