Deska elewacyjna
Elementy drewniane w budowie domu

Posts Tagged ‘domki narzędziowe’

Woda czerpana z urzadzen do zaopatrywania miejscowego

Posted in Uncategorized  by admin
July 29th, 2016

Woda czerpana z urządzeń do zaopatrywania miejscowego, a przeznaczona tylko na własne potrzeby jednego lub kilku sąsiednich gospodarstw domowych, poza właściwościami określonymi w pkc. l, powinna wykazywać miano coli nie niższe niż 10 (wskaźnik coli – nie wyższy niż 100/1). Woda dla zwierząt domowych powinna wykazywać zbliżone właściwości do. wody przeznaczonej dla ludzi. Woda do podlewania roślin może zawierać znaczne ilości związków pożytecznych dla nich. Szkodliwa jest natomiast domieszka Na2C03. Woda dla potrzeb przemysłu wiejskiego powinna odpowiadać warunkom. Woda stosowana w wytwórniach wyrobów betonowych nie powinna zawierać tłuszczów, nie rozpuszczonych związków humusowych i organicznych oraz związków magnezu. Chlor oraz siarczany mogą występować jako ślady, a żelazo i mangan tylko poniżej 0,05 mg/l. Woda do zaopatrywania kotłów parowych nie powinna zawierać domieszek metalicznych, kwasów mineralnych, roztworów koloidalnych (oleje, tłuszcze, próchnica i inne substancje organiczne, kwas krzemowy), siarkowodoru; pozostałość po wyprażeniu nie powinna być większa niż 300 mg/l. Zawartość innych substancji jest zależna od wysokości ciśnienia na kotle. [więcej w: deski tarasowe, domki narzędziowe, Domy z drewna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘domki narzędziowe’

Woda czerpana z urzadzen do zaopatrywania miejscowego

Posted in Uncategorized  by admin
July 29th, 2016

UJĘCIA WODY OPADOWEJ Woda opadowa ujmowana jest w przypadkach wyjątkowych, gdy brak jest innych rodzajów wód nadających się do celów domowych, w okolicach wysoko położonych, na wyspach, mierzejach morskich lub gdy woda gruntowa wskutek dużej zawartości chlorku sodu bądź siarczanu wapnia jest niezdatna do użytku. Ilość uzyskanej wody jest na ogół niewielka i wynosić może najwyżej 70010 wody opadowej. Z powierzchni dachów ze względu na dużą wartość współczynnika spływu można uzyskać wody najwięcej. Np. z powierzchni 250 m, przy 1P = 0,7 w ciągu roku uwzględniając straty na parowanie; Jest to ilość wystarczająca do zaopatrzenia w wodę 6 osób, przy normie 50 l/M dn. Na ogół wodę opadową ujmuje się wyłącznie do zaopatrzenia domów pojedynczych, a co najwyżej – małych osiedli. Jakość wody opadowej pozostawia wiele do życzenia. Jest to woda bardzo miękka, zanieczyszczona sadzą, mikroorganizmami, odchodami ptaków, liśćmi opadającymi z drzew itp. Nieprzyjemny smak wody opadowej może być poprawiony przez wrzucanie do zbiornika żwirku wapiennego. Miękkie wody opadowe mogą znaleźć zastosowanie do celów przemysłowych; do prania, farbowania, zasilania kotłów parowych itp. Do ujmowania wody opadowej budowane są cysterny, zaopatrzone w filtr, zbiornik wody czystej i urządzenia do czerpania. [podobne: deska elewacyjna, domek narzędziowy, domki narzędziowe ]

Comments Off

« Previous Entries