Deska elewacyjna
Elementy drewniane w budowie domu

Posts Tagged ‘domki drewniane całoroczne’

roboty wiertnicze o charakterze poszukiwawczym

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Obecnie panuje przekonanie, że wszelkie roboty wiertnicze o charakterze poszukiwawczym i poszukiwawczo-esploatacyjnym należy opierać na badaniach geologicznych, które pozwalają wyciągnąć wnioski o przestrzennej budowie geologicznej badanego terenu. Spośród różnych metod geofizycznych stosowanych do poszukiwania złóż roponośnych, kruszców i wody, metody grawimetryczne (posługiwanie się wahadłem bądź wagą skręceń), podobnie jak kosztowne metody sejsmiczne, służą głównie do poszukiwań ropy i skał gazonośnych; metody zaś magnetyczne – do poszukiwań kruszców i-ropy. Natomiast metody elektryczne mają- zastosowanie uniwersalne. Spośród licznych metod elektrycznych najczęściej są stosowane metody galwaniczne oparte na pomiarze a) układu linii ekwipotencjalnych, b) oporów, c) natężenia pól elektromagnetycznych. Pomiary te polegają na zastosowaniu elektrod zasilanych prądem stałym lub zmiennym (o niskiej częstotliwości: jeden do kilkuset herców), o natężeniu 1-10 A i napięciu 100- 2000 V. [patrz też: Domy z drewna, domki drewniane całoroczne, deski elewacyjne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘domki drewniane całoroczne’

roboty wiertnicze o charakterze poszukiwawczym

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Metoda obliczania ścianek szczelnych według nomogramów Jennego oparta jest na klasycznej metodzie Bluma; pozwala jednak na wyznaczenie występujących niewiadomych wielkości w sposób analityczny, co w połączeniu z załączonymi nomogramami w znacznym stopniu ułatwia obliczenia i nie wymaga poszukiwania rozwiązania zadania metodą wykreślno-analityczną. Wszystkie wymienione metody dotyczą ścianek wolnopodpartych łub jednokrotnie zakotwionych. Przy obliczaniu ścianek dwukrotnie zakotwionych należy posługiwać się metodami obliczania ścianek, a w szczególności metody Bluma, metodę duńską, metodę Czebotariowa i inne. Obliczanie ścianek szczelnych jednokrotnie zakotwionych przy użyciu nomogramów Jennego. Obliczanie jednokrotnie zakotwionej ścianki szczelnej za pomocą nomogramów Jennego oparte jest na metodzie linii ugięcia Bluma. Obciążenie przypadające na ściankę Jenne dzieli na dwie części: – część obciążenia trapezowego działającego na ściankę rozciągniętego między poziomem dna basenu portowego a poziomem zakotwienia,  – część obciążenia spoczywającego powyżej ściągu. Rozkład tego obciążenia może być dowolny. Zastępuje się go siłą skupioną QA i momentem MA. Metoda D.A. Tuabiego i A. Balu. Podstawą wyjścia do proponowanej metody obliczania ścianek szczelnych jest rozpatrywanie gruntu zalegającego za ścianką jako podłoża jednorodnego sprężystego typu Winklera W przyjętym winklerowskim modelu podłoża ścianka szczelna nie traci.kontaktu z gruntem. W związku z tym w ściance powstają tylko ugięcia wywołane działaniem podłoża. Między ścianką a gruntem nie ma sił tarcia. Ugięcia ścianki są małe, co pozwala na stosowanie w obliczeniach zasady superpozycji. Ściankę szczelną traktuje się jako belkę podpartą z obu stron na kilku sprężynach o różnej podatności. W rozpatrywanym przypadku uwzględniono 5 sprężyn. Sprężyny są rozmieszczone po obu stronach ścianki szczelnej w odległości h. Skrajne sprężyny rozmieszczone są w odległości h/2 od końców ścianki szczelnej. [podobne: domy z drewna cena, deski tarasowe, domki drewniane całoroczne ]

Comments Off

« Previous Entries