Deska elewacyjna
Elementy drewniane w budowie domu

Posts Tagged ‘domek narzędziowy’

Górski zbiornik dolinowy

Posted in Uncategorized  by admin
July 25th, 2016

Górski zbiornik dolinowy na Wapienicy zaopatruje w wodę Bielsko. Największa powierzchnia zalewu tego zbiornika Fm8x = 10,5 ha, największa głębokość Hm8x =•21 m. Woj. katowickie jest częściowo zaopatrywane w wodę ze zbiornika zbudowanego na Wiśle w Goczałkowicach (Fm8x = 3200 ha, Bmax = 10 m; zbiornik ten może dostarczać 6 mS/sek, a w stosunku rocznym -65Q/o całkowitego przeciętnego odpływu Wisły) oraz ze zbiornika na Brynicy w Kozłowej Górze (F m8X = 575 ha, #m8x = 6,5 m). Poza tym pewna liczba zakładów przemysłowych ujmuje wodę ze zbiorników dolinowych, m. in. cukrownia Łagiewniki na Dolnym Śląsku, zakłady przemysłowe w Skarżysku i Starachowicach. W wielu osiedlach wiejskich zostały wykonane małe zbiorniki do celów przeciwpożarowych, mogące dostarczyć potrzebnych ilości wody do gaszenia pożarów w okresach posuchy, mrozów i pokrywy lodowej. W zbiornikach woda jest piętrzona za pomocą zapór ziemnych, murowanych z kamienia, betonowych lub żelbetowych. [przypisy: domek narzędziowy, deski na taras, deski na podbitkę ]

Comments Off

Posts Tagged ‘domek narzędziowy’

Górski zbiornik dolinowy

Posted in Uncategorized  by admin
July 25th, 2016

Woda czerpana z wodociągów obsługujących co najmniej 50 tysięcy mieszkańców, poza właściwościami wyżej określonymi powinna odpowiadać w szczególności następującym warunkom: 1) ogólna liczba bakterii przy posiewie 1 ml nie rozcieńczonej wody na żelatynie po 48 godzinach w temperaturze + 20 C nie może przekraczać 25, 2) ogólna liczba kolonii bakterii- przy posiewie 1 ml nie rozcieńczonej wody na agarze po 24 godzinach w temperaturze +37 -c nie może przekraczać 5, 1) miano coli nie może być niższe niż 100 (wskaźnik coli – indeks nie może być wyższy niż 10/litr), 2) zapach może należeć tylko do. grupy zapachów naturalnych roślinnych, a jego natężenie w temperaturze + 60 C nie może przekraczać 3 stopni; nie dotyczy to wody chlorowanej , 3) mętność według skali krzemionkowej nie może przekraczać 3 mg/litr, 1) barwa według skali platynowo-kobaltowej nie może przekraczać 20 mg/l Pt, zawartość jonu chlorkowego (CI) nie może przekraczać 250 mg/I CI, zawartość jonu fluorkowego (F) nie powinna przekraczać 1 mg/l F, zawartość jonu siarczanowego (S04) nie może przekraczać 150 mg/l 804, zawartość związków żelaza nie może przekraczać 0,3 mg/l Fe, zawartość związków manganu nie może przekraczać 0,1 mg/l Mn, 13) zawartość związków ołowiu nie może przekraczać 0,1 mg/I Pb, 14) zawartość związków arsenu nie może przekraczać 0,05 mg/I As, 15) zawartość związków miedzi nie może przekraczać 1,0 mg/I Cu, 16) zawartość związków cynku nie może przekraczać 5 mg/I Zn, 17) sucha pozostałość w temperaturze 1050 nie powinna przekraczać 500 mg/l, 18) zawartość fenoli nie może przekraczać ilości, przy których powstałyby zapachy chlorofenoli, 1 9) w przypadku chlorowania wody zawartość wolnego chloru w miejscu czerpania wody powinna wynosić 0,3-0,5 mg/l CI, 20) zawartość substancji promieniotwórczych nie może przekraczać norm określonych w obowiązujących przepisach, o ochronie przed promieniowaniem jonizującym, 21) twardość ogólna nie powinna przekraczać 7,1 mval/l (20 stopni). [hasła pokrewne: domek narzędziowy, domki ogrodowe, deskia na boazerią ]

Comments Off

« Previous Entries