Deska elewacyjna
Elementy drewniane w budowie domu

Posts Tagged ‘deski tarasowe’

Woda czerpana z wodociagów lub innych urzadzen obslugujacych

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Woda czerpana z wodociągów lub innych urządzeń obsługujących mniej niż 50 tysięcy mieszkańców poza, właściwościami i cechami określonymi w 1 i 2, pkt 4-21 powinna odpowiadać następującym warunkom: 1) ogólna liczba kolonii bakterii przy posiewie 1 ml nie rozcieńczonej wody na żelatynie po 48 godzinach w temperaturze + 20 C nie może przekraczać 100, 2) ogólna liczba bakterii przy posiewie 1 ml nie rozcieńczonej wody na agarze po 24 godzinach w temperaturze +37 C nie może przekraczać 20, 3) miano coli ,nie może być niższe niż 50 (wskaźnik coli-indeks nie może być wyższy niż 20/1). Przepis 3 nie dotyczy wody czerpanej z urządzeń do zaopatrywania miejscowego, a przeznaczonej tylko na własne potrzeby jednego lub kilku sąsiadujących gospodarstw domowych. 4. Woda wprowadzona do publicznej sieci wodociągowej nie może zawierać agresywnego dwutlenku węgla (C02). [hasła pokrewne: Deska Podłogowa, deski tarasowe, deska elewacyjna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘deski tarasowe’

Woda czerpana z wodociagów lub innych urzadzen obslugujacych

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Woda czerpana z urządzeń do zaopatrywania miejscowego, a przeznaczona tylko na własne potrzeby jednego lub kilku sąsiednich gospodarstw domowych, poza właściwościami określonymi w pkc. l, powinna wykazywać miano coli nie niższe niż 10 (wskaźnik coli – nie wyższy niż 100/1). Woda dla zwierząt domowych powinna wykazywać zbliżone właściwości do. wody przeznaczonej dla ludzi. Woda do podlewania roślin może zawierać znaczne ilości związków pożytecznych dla nich. Szkodliwa jest natomiast domieszka Na2C03. Woda dla potrzeb przemysłu wiejskiego powinna odpowiadać warunkom. Woda stosowana w wytwórniach wyrobów betonowych nie powinna zawierać tłuszczów, nie rozpuszczonych związków humusowych i organicznych oraz związków magnezu. Chlor oraz siarczany mogą występować jako ślady, a żelazo i mangan tylko poniżej 0,05 mg/l. Woda do zaopatrywania kotłów parowych nie powinna zawierać domieszek metalicznych, kwasów mineralnych, roztworów koloidalnych (oleje, tłuszcze, próchnica i inne substancje organiczne, kwas krzemowy), siarkowodoru; pozostałość po wyprażeniu nie powinna być większa niż 300 mg/l. Zawartość innych substancji jest zależna od wysokości ciśnienia na kotle. [więcej w: deski tarasowe, domki narzędziowe, Domy z drewna ]

Comments Off

« Previous Entries