Deska elewacyjna
Elementy drewniane w budowie domu

Posts Tagged ‘deski na podłogę’

W wodzie wodociagowej dopuszczalna jest obecnosc tej bakterii w 10 cm wody

Posted in Uncategorized  by admin
July 20th, 2016

Próba na obecność B. Coli jest prosta: bakterie zawarte w 1 cm wody badanej -hoduje się na pożywce żelatynowej w temp. 20,22 -c lub agarowej – w temp. 37 C. Po 48 godz. na pożywce żelatynowe] (lub po 24 godz. na agarowej) wyrasta z każdej bakterii kolonia , widoczna przez lupę. W praktyce określa się występowanie B. Coli w badanej wodzie jako tzw. miano Coli (Coli-,titr); jest to najmniejsza objętość wody w cm, w której przy analizie jeszcze stwierdzono obecność tych bakterii. Nowsze określenie tzw. indeks Coli (Coli-test) podaje liczbę pałeczek okrężnicy w 1 l wody. W wodzie wodociągowej dopuszczalna. jest obecność tej bakterii w 10 cm wody dla studzien ,płytkich, bądź też w 50 cm wody – dla studzien głębokich i wodociągów. Nazwa Bacierumi Coli obejmuje grupę drobnoustrojów. Typowe dla tej grupy są bakterie wyhodowane w jelitach oseska przez L. Eschericha. Długość pojedynczych pałeczek 0,8 (J) -3,2f , grubość 0,4-0,6 L. [więcej w: deski na podbitkę, domy z drewna cena, deski na podłogę ]

Comments Off

Posts Tagged ‘deski na podłogę’

W wodzie wodociagowej dopuszczalna jest obecnosc tej bakterii w 10 cm wody

Posted in Uncategorized  by admin
July 20th, 2016

Woda do chłodzenia silników nie powinna zawierać cząstek zawieszonych, kwasów mineralnych, roztworów koloidalnych i agresywnych gazów. Największa twardość ogólna wody powinna wynosić: dla ciągników – 20on, dla samochodów – lOon, dla silników stałych – 50on. Woda miękka zmniejsza zużycie paliwa w ciągnikach o 5 do 8% i zapewniając lepszą pracę chłodnicy zmniejsza ilość awarii. Woda do gaszenia pożarów powinna odpowiadać wymogom stawianym wodzie przeznaczonej do użytku gospodarczego, ponieważ woda brudna mogłaby zanieczyścić artykuły spożywcze. 4. RODZAJE WÓD DO ZASILANIA WODOCIĄGÓW 4. [przypisy: deska tarasowa, deski na podłogę, domek narzędziowy ]

Comments Off

« Previous Entries