Deska elewacyjna
Elementy drewniane w budowie domu

Posts Tagged ‘deski na podbitkę’

Górski zbiornik dolinowy

Posted in Uncategorized  by admin
July 25th, 2016

Górski zbiornik dolinowy na Wapienicy zaopatruje w wodę Bielsko. Największa powierzchnia zalewu tego zbiornika Fm8x = 10,5 ha, największa głębokość Hm8x =•21 m. Woj. katowickie jest częściowo zaopatrywane w wodę ze zbiornika zbudowanego na Wiśle w Goczałkowicach (Fm8x = 3200 ha, Bmax = 10 m; zbiornik ten może dostarczać 6 mS/sek, a w stosunku rocznym -65Q/o całkowitego przeciętnego odpływu Wisły) oraz ze zbiornika na Brynicy w Kozłowej Górze (F m8X = 575 ha, #m8x = 6,5 m). Poza tym pewna liczba zakładów przemysłowych ujmuje wodę ze zbiorników dolinowych, m. in. cukrownia Łagiewniki na Dolnym Śląsku, zakłady przemysłowe w Skarżysku i Starachowicach. W wielu osiedlach wiejskich zostały wykonane małe zbiorniki do celów przeciwpożarowych, mogące dostarczyć potrzebnych ilości wody do gaszenia pożarów w okresach posuchy, mrozów i pokrywy lodowej. W zbiornikach woda jest piętrzona za pomocą zapór ziemnych, murowanych z kamienia, betonowych lub żelbetowych. [przypisy: domek narzędziowy, deski na taras, deski na podbitkę ]

Comments Off

Posts Tagged ‘deski na podbitkę’

Górski zbiornik dolinowy

Posted in Uncategorized  by admin
July 25th, 2016

BADANIA BIOLOGICZNE Czyste wody zaliczane są do środowiska oligosaprobowego, w którym występują wodorosty zielone: Ulotnrix zonata, Clcuioptumi qlotneraui i inne rośliny oraz zwierzęta (m. in. ryby występujące wyłącznie w czystych wodach. W ostatnich dziesiątkach lat liczne gatunki ryb przystosowały się do życia w wodzie umiarkowanie zanieczyszczonej fenolami i nie mogą być wskaźnikiem dla wód czystych. Mięso tych ryb nie nadaje się do konsumpcji. 3. 6. WYMAGANIA STAWIANE WODZIE DO PICIA I DO INNYCH CELÓW Woda wodociągowa musi czynić zadość określonym wymaganiom, które zależą od jej przeznaczenia. Najbardziej surowe wymagania stawiane są wodzie do picia. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16. , XI. 1961 w sprawie warunków jakim powinna odpowiadać woda do picia i potrzeb gospodarczych zarządza, aby woda do picia, potrzeb gospodarstw domowych, potrzeb zakładów żywienia zbiorowego, do wyrobu artykułów żywności, środków farmaceutycznych oraz lodu sztucznego, a także woda w przyzakładowych i publicznych zakładach kąpielowych i do utrzymania czystości osobistej odpowiadała następującym wymaganiom: 1. Woda w miejscu jej poboru do bezpośredniego użytku przez konsumentów nie może zawierać składników lub domieszek szkodliwych dla zdrowia, wywierających ujemny wpływ na smak, zapach lub wygląd , wody bądź: posiadać cech wskazujących na zanieczyszczenie. [podobne: deska tarasowa modrzew syberyjski, deskia na boazerią, deski na podbitkę ]

Comments Off

« Previous Entries