Deska elewacyjna
Elementy drewniane w budowie domu

Posts Tagged ‘deska tarasowa’

zmniejszenie oporu wiaze sie z wystepowaniem warstwy wodonosnej

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

W środowisku izotropowym pole elektryczne ma kształt półsfery: przy dwóch warstwach linie prądu ulegają załamaniom zaś przy większej ilości warstw występują liczne typy krzywych i ich interpretacja natrafia na trudności. W przypadku najprostszym, w środowisku izotropowym, zmniejszenie oporu wiąże się z występowaniem warstwy wodonośnej : gmin występuje przy 1,5 a; wartość ta odpowiada średniej głębokości warstwy wodonośnej. Poza wyżej opisaną metodą PSE stosowane są jej liczne odmiany i metody inne, m. in. poszukiwanie warstw wodonośnych za pomocą fal radiowych oraz za pomocą izotopów promieniotwórczych (metoda radiometryczna). Np. przewodnictwo prądu elektrycznego przez grunt zależy nie tylko od nagromadzonej wody podziemnej, lecz w dużej mierze od zawartości soli w wodzie, choćby przy zmagazynowaniu jej w gruncie w małych ilościach. Podobnie warstwy wilgotnej gliny, pomimo małych ilości wody podziemnej, dobrze przewodzą prąd. Dlatego metody geofizyczne należy traktować jako cenne uzupełnienie bezpośrednich badań geologicznych. [patrz też: deska tarasowa, deski elewacyjne, deskia na boazerią ]

Comments Off

Posts Tagged ‘deska tarasowa’

zmniejszenie oporu wiaze sie z wystepowaniem warstwy wodonosnej

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Woda ujmowana do zasilania wodociągów jest najczęściej – w mniejszym lub większym stopniu – alkaliczna , wskutek zawartości węglanów bądź też kwaśnych węglanów wapnia, sodu lub magnezu. Znajomość alkaliczności wody jest ważna, ponieważ dla sklarowania wody za pomocą koagulacji i przygotowania jej do filtracji wody musi mieć dostateczny stopień alkaliczności, aby zachodziły odpowiednie reakcje chemiczne. Odczyn wody uzależniony jest od przewagi jonów wodorowych lub wodorotlenowych. W roztworach kwaśnych (pH 1 – 7) przeważa stężenie jonów wodorowych (H+), w roztworach alkalicznych (pH = 7 – 14) wodorotlenowych (OH-). Przy J H = l odczyn wody jest obojętny. Wartość pH jest logarytmem odwrotności i koncentracji jonów wodorowych. Odwrotność-zawartości 0,1 g jonów wodorowych (H-t; ) w 1 l wody wynosi 10, logarytm 10, czyli pH = 1. Gdy zawartość tych jonów w 1,1 wynosi 0,0000001, wówczas odwrotność w tej wartości wynosi 10 mln, których wartość logarytmiczna, czyli pH = 7. Odwrotność zawartości 0,0000000001 -g jonów wodoru vJ 1 l = 10 mld, a logarytm tej liczby = 10 . Zawartość organicznych substancji w wodzie można orientacyjnie ,określić na podstawie utlenialności, oznaczając ilość (mg/l) KMn04, jaka musi być zużyta do wywołania – charakterystycznej dla tego związku – barwy fioletowej . Prostsza jeszcze próba polega na wstrząsaniu w naczyniu badanej wody; utworzenia się pęcherzy i piany na powierzchni wody świadczy o zawartości substancji organicznych. [podobne: deski tarasowe, deska tarasowa, Domy prefabrykowane ]

Comments Off

« Previous Entries