Deska elewacyjna
Elementy drewniane w budowie domu

Posts Tagged ‘deska tarasowa modrzew syberyjski’

WYMAGANIA STAWIANE WODZIE DO PICIA

Posted in Uncategorized  by admin
July 23rd, 2016

BADANIA BIOLOGICZNE Czyste wody zaliczane są do środowiska oligosaprobowego, w którym występują wodorosty zielone: Ulotnrix zonata, Clcuioptumi qlotneraui i inne rośliny oraz zwierzęta (m. in. ryby występujące wyłącznie w czystych wodach. W ostatnich dziesiątkach lat liczne gatunki ryb przystosowały się do życia w wodzie umiarkowanie zanieczyszczonej fenolami i nie mogą być wskaźnikiem dla wód czystych. Mięso tych ryb nie nadaje się do konsumpcji. 3. 6. WYMAGANIA STAWIANE WODZIE DO PICIA I DO INNYCH CELÓW Woda wodociągowa musi czynić zadość określonym wymaganiom, które zależą od jej przeznaczenia. Najbardziej surowe wymagania stawiane są wodzie do picia. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16. , XI. 1961 w sprawie warunków jakim powinna odpowiadać woda do picia i potrzeb gospodarczych zarządza, aby woda do picia, potrzeb gospodarstw domowych, potrzeb zakładów żywienia zbiorowego, do wyrobu artykułów żywności, środków farmaceutycznych oraz lodu sztucznego, a także woda w przyzakładowych i publicznych zakładach kąpielowych i do utrzymania czystości osobistej odpowiadała następującym wymaganiom: 1. Woda w miejscu jej poboru do bezpośredniego użytku przez konsumentów nie może zawierać składników lub domieszek szkodliwych dla zdrowia, wywierających ujemny wpływ na smak, zapach lub wygląd , wody bądź: posiadać cech wskazujących na zanieczyszczenie. [podobne: deska tarasowa modrzew syberyjski, deskia na boazerią, deski na podbitkę ]

Comments Off

Posts Tagged ‘deska tarasowa modrzew syberyjski’

WYMAGANIA STAWIANE WODZIE DO PICIA

Posted in Uncategorized  by admin
July 23rd, 2016

Termy (łaźnie publiczne), z których należy wymienić słynne termy Caracali w Rzymie z przedsionkami, łaźniami, basenami z gorącą i zimną wodą, halami wypoczynkowymi, dziedzińcami rozrywkowymi. Również termy Dioklecjana odznaczały się obrzymimi rozmiarami, wspaniałym wyposażeniem i przepychem. Teatry i cyrki, pierwotnie wzorowane na greckich , osiągają niewiarygodne rozmiary. Są to założenia terenowe pod gołym niebem. Szczególnie cyrki Ol wydłużonych arenach, w których odbywały się zapasy atletyczne, wyścigi, walki z dzikimi zwierzętarni itp.walki gladiatorów urządzano w specjalnych cyrkach, zwanych amfiteatrami, o kształcie eliptycznym. Do najbardziej znanych należą: Teatr Marcelusa, Cyrk Caliguli i Neralla Oira zKoloseum – czterokondygnacyjna budowla wysokości 48 m. [podobne: deski podłogowe, deska tarasowa modrzew syberyjski, deski na podłogę ]

Comments Off

« Previous Entries