Deska elewacyjna
Elementy drewniane w budowie domu

Posts Tagged ‘Deska Podłogowa’

Woda czerpana z wodociagów lub innych urzadzen obslugujacych

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Woda czerpana z wodociągów lub innych urządzeń obsługujących mniej niż 50 tysięcy mieszkańców poza, właściwościami i cechami określonymi w 1 i 2, pkt 4-21 powinna odpowiadać następującym warunkom: 1) ogólna liczba kolonii bakterii przy posiewie 1 ml nie rozcieńczonej wody na żelatynie po 48 godzinach w temperaturze + 20 C nie może przekraczać 100, 2) ogólna liczba bakterii przy posiewie 1 ml nie rozcieńczonej wody na agarze po 24 godzinach w temperaturze +37 C nie może przekraczać 20, 3) miano coli ,nie może być niższe niż 50 (wskaźnik coli-indeks nie może być wyższy niż 20/1). Przepis 3 nie dotyczy wody czerpanej z urządzeń do zaopatrywania miejscowego, a przeznaczonej tylko na własne potrzeby jednego lub kilku sąsiadujących gospodarstw domowych. 4. Woda wprowadzona do publicznej sieci wodociągowej nie może zawierać agresywnego dwutlenku węgla (C02). [hasła pokrewne: Deska Podłogowa, deski tarasowe, deska elewacyjna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Deska Podłogowa’

Woda czerpana z wodociagów lub innych urzadzen obslugujacych

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Budowa jednej lub kilku studni próbnych pozwala znacznie dokładniej określić wydajność przyszłego ujęcia wód podziemnych. Wokół studni badanej wierci się otwory obserwacyjne – jeżeli to jest możliwe w kierunkach prostopadłych i równoległych do dopływu wody w gruncie. W przypadku gdy w pobliżu. znajdują się inne studnie, należy je wykorzystać do obserwacji zmian stanów wody. Czas próbnego pompowania jest zależny od ustalenia się depresji; po jej ustaleniu pompowanie próbne trwać powinno co najmniej 3 doby przy ustalonych trzech depresjach, po jednej dobie dla każdej . Dla zbadania właściwości wody wykonać należy w próbnym okresie kilka analiz. W przypadku uzyskania dostatecznej ilości -wody, odpowiedniej dla danych celów, studnia próbna po wykonaniu obudowy może służyć jako studnia eksploatacyjna. [hasła pokrewne: domy z drewna cena, Deska Podłogowa, deski podłogowe ]

Comments Off

« Previous Entries