Deska elewacyjna
Elementy drewniane w budowie domu

Posts Tagged ‘deska elewacyjna’

swiatynie greckie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dlatego ,też świątynie greckie budowane były na wzór domów mieszkalnych odpowiednio powiększonych i bogaciej skomponowanych, Megaron z epoki trojańskiej złożony z izby i przedsionka otrzymuje dla symetrii drugi przedsionek nie łączący się jednak z celą. Przedsieniom po bokach osłonięte są murami zakończonymi antami (zgrubienia w kształcie prostych filarów). W środku między antami ustawiono dwie kolumny. Dla uświetnienia budowli przeznaczonej dla bóstwa otoczono budynek ze wszystkich stron koIumnami ,przykrytymi poziomą konstrukcją belkowania i dwuspadowym dachem ze szczytem tzw. tympanonem. Liczba kolumn na szczytach była prawie zawsze parzysta, po bokach przeważnie nieparzysta. Oprócz kompozycji prostokątnych, których było najwięcej, stosunkowo rzadko stosowano okrągłą formę świątyni, (z jednym wejściem) otoczonej wieńcem kolumn. Architektura grecka odznacza się celowością i logiką konstrukcyjną. Stanowi element dźwigający, na kolumnach opiera się belkowanie- element pracujący na zginanie i jednocześnie wieńczący. Powyższa zasada konstrukcyjna wywodzi się z zamierzchłych czasów budowania z drewna. Prototypami kolumn były okrągłe pnie drewniane, zwężające się ku górze. [patrz też: deska elewacyjna, Deska Podłogowa, deska tarasowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘deska elewacyjna’

swiatynie greckie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W zdobnictwie dominuje ornament roślinny w płaskorzeźbach motyw zwierzęcy, Najczęściej używano postaci uskrzydlonych byków z głowami ludzkimi z ufryzowanymi brodami, z ubiorem w rodzaju korony na głowie. Płaskorzeźby te najczęściej zdobiły cokoły portali wejściowych W Al Syrii zapoczątkowano pierwsze konstrukcje Łukowe. Z początku stosowano sklepienia pozorne, polegające na wysuwaniu warstw cegieł; później jednakże próbowano wykonywać w małym zakresie sklepienia z klińców -ciosowych na niewielkich rozpiętościach. Łęki półkoliste nad bramami wykonywane prawidłowo z cegły palonej lub polewanej występują wyraźnie na fasadach pałacowych. Na zachowanych zabytkach plastyki występują budynki przykryte kopułami o powierzchniach kulistych i wydłużonych kształtach parabolicznych. Architekturę asyryjsko-babilońską można określić w syntezie Iapidarnej jako ceglaną, pałacową i wielopiętrową. [patrz też: deska elewacyjna, Deska Podłogowa, deska tarasowa ]

Comments Off

« Previous Entries