Deska elewacyjna
Elementy drewniane w budowie domu

Posts Tagged ‘deska elewacyjna’

Woda czerpana z wodociagów lub innych urzadzen obslugujacych

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Woda czerpana z wodociągów lub innych urządzeń obsługujących mniej niż 50 tysięcy mieszkańców poza, właściwościami i cechami określonymi w 1 i 2, pkt 4-21 powinna odpowiadać następującym warunkom: 1) ogólna liczba kolonii bakterii przy posiewie 1 ml nie rozcieńczonej wody na żelatynie po 48 godzinach w temperaturze + 20 C nie może przekraczać 100, 2) ogólna liczba bakterii przy posiewie 1 ml nie rozcieńczonej wody na agarze po 24 godzinach w temperaturze +37 C nie może przekraczać 20, 3) miano coli ,nie może być niższe niż 50 (wskaźnik coli-indeks nie może być wyższy niż 20/1). Przepis 3 nie dotyczy wody czerpanej z urządzeń do zaopatrywania miejscowego, a przeznaczonej tylko na własne potrzeby jednego lub kilku sąsiadujących gospodarstw domowych. 4. Woda wprowadzona do publicznej sieci wodociągowej nie może zawierać agresywnego dwutlenku węgla (C02). [hasła pokrewne: Deska Podłogowa, deski tarasowe, deska elewacyjna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘deska elewacyjna’

Woda czerpana z wodociagów lub innych urzadzen obslugujacych

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Pomiar układu linii ekwipotencjalnych może być stosowany tylko w górnych poziomach gruntu, a to ze względu na zmiany przewodnictwa w warstwie wodonośnej. Metoda elektrooporowa opiera się na pionowych sondowaniach elektrycznych (PSE), jest w Polsce najczęściej stosowana i daje duże korzyści przy studiach wstępnych (opiniodawczych). Badania elektrooporowe, W warunkach sprzyjających, pozwalają określić najbardziej korzystną lokalizację odwiertu studziennego w przypadku gdy zasięg badań jest nie większy niż 100-200 m w głąb i dla ujęcia niewielkich objętości wody rzędu 200-500 mś/dn. Poza tym jeżeli ilość wyróżnionych elektrycznie warstw nie jest większa niż 4-6 a miąższości ich rosną wraz z głębokością i upady są mniejsze od 15°-29°. Teren badany zazwyczaj obejmuje 2-4 km2 a ilość wykonanych PSE 25 do 50. Poza tym badania elektrooporowe powinno stosować się jako sprawdzenie celowości lokalizacji odwiertu studziennego, dokonanej na podstawie dokumentacji hydrogeologicznej (wystarczą 2-5 PSE). [przypisy: deski elewacyjne, deska elewacyjna, Domy z drewna ]

Comments Off

« Previous Entries