Deska elewacyjna
Elementy drewniane w budowie domu

Metoda Taylora

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Posługiwanie się okręgiem stanowi podstawę obliczenia stateczności skarpy w metodzie Taylora na drodze graficznej lub analitycznej. Wypadkowa sił tarcia działających wzdłuż łuku AB nie jest styczna do okręgu Q. Przechodzi ona na zewnątrz tego okręgu i jest styczna do okręgu kR sin cp. Liczba k jest tu współczynnikiem, większym od l zależnym od rozkładu naprężeń wzdłuż AR. Dla danego rozkładu naprężeń, współczynnik k zależy od kąta AOR. Taylor obliczył wartości współczynnika k dla sinusoidalnego rozkładu naprężeń wzdłuż łuku AB i zerowych naprężeń normalnych w punktach A i R. Wartość współczynnika k zmienia się od l do 1,11 przy zmianie kąta AOB od 200 do 1200 Przytoczone tu rozważania stanowią podstawę rozwiązania graficznego (tutaj nie zamieszczonego) i analitycznego Taylora, którego wyniki podano w postaci Nomogramów. Metoda Biareza Metoda Biareza stanowi uogólnienie metody Taylora i Felleniusa. Wychodzi. ona z następujących założeń: rozpatrywana skarpa w płaszczyźnie pionowej spełnia warunki układów płaskich, grunt skarpy jest jednorodny i izotropowy, – znana jest wypadkowa ciśnienia wody w porach działająca wzdłuż konturu ośrodka gruntowego, przemieszczenia (ruch) skarpy są powolne, tak że pomija się siły bezwładności. a) Równania równowagi Dany jest łuk kołowy AMB o promieniu R i kącie środkowym 2a ograniczający klin gruntu ABC o ciężarze W. Zbadamy warunki równowagi tego klina poddanego działaniu ciężaru własnego i siłom kontaktowym wzdłuż łuku AB. Przyjmując kąt tarcia wewnętrznego cjJ i wartość spójności c współczynnik bezpieczeństwa F określa się stosunkiem maksymalnej wytrzymałości na ścinanie, jaka musi być wzbudzona wzdłuż linii poślizgu, aby grunt znajdował się w równowadze. Wypadkowa ciśnienia wody w porach u przechodzi przez punkt O. Nie daje ona w ten sposób momentu, lecz wchodzi do równań rzutów sił. Moment wywracający wynosi Wx. [patrz też: metoda felleniusa, wiata garażowa przyścienna, klasyczny ornament stylu doryckiego ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: klasyczny ornament stylu doryckiego metoda felleniusa wiata garażowa przyścienna