Ze swiata architektury - Propozycja konkursowa La Carlota Park / Glocalstudio (Kunckel Associates + Stefan Gzyl)

Dzięki uprzejmości Glocalstudio (Kunckel Associates + Stefan Gzyl) Firmy architektoniczne Kunckel Associates i Stefan Gzyl połączyły siły w ramach platformy Glocalstudio, aby rozwinąć swój udział w niedawno zakończonym konkursie na pomysły na park La Carlota w Caracas w Wenezueli. Proponują, że nowy park jest szansą na coś więcej niż dostarczenie mierzalnej ilości...

Obciążenie graniczne ściągów o przekroju kwadratowym

Niekiedy spotyka się również ściągi o przekroju kwadratowym w położeniu, w którym boki kwadratu są pionowe i poziome lub gdy są one odchylone od pionu o kąt 45°. Pierwsze z wymienionych położenie określić można jako położenie proste, drugie jako ukośne. Dla ściągów w położeniu ukośnym wyznaczona doświadczalnie wartość E= 445 cm pozwala na obliczenie współ...

Kolebka kultury babilonskiej

Kolebką kultury babilońskiej była Cha Idea , znajdująca się w południowej części kraju. Stąd wyszły: pismo klinowe, astronomia, zdobnictwo . Jako zasadę w budownictwie pałaców i świątyń przyjmowano założenia prostokątne. Mury obronne bez okien otaczały od zewnątrz pomieszczenia zwrócone otworami do dziedzińców wewnętrznych. Kamienia ciosanego nie stosowano, Wsz...

Patent Foramen Ovale

Wypadkowa sił Q i moment Mq, wynikające z tarcia gruntu zależą od rozkładu naprężeń wzdłuż łuku i muszą spełniać równania równowagi. Przedstawiona metoda posługuje się konstrukcją graficzną dla uwypuklenia wpływu rozkładu naprężeń na moment Mcf. Tok postępowania. Nanosi się linię wieloboku sznurowego sił n całkowanych od punktu A do B. Jest to krzywa JKL, ...

Najnowsze zdjęcia w galerii deska-elewacyjna:

331#rodzaje tapet ściennych , #ornament stylu doryckiego , #ragno , #izolacja dachu płaskiego , #porządek joński , #polistyren ekstrudowany xps , #olx bytów , #dom z prefabrykatów betonowych , #metoda felleniusa , #wiata garażowa przyścienna ,