Deska elewacyjna
Elementy drewniane w budowie domu

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Pomysły na drzwi wejściowe

Posted in Uncategorized  by admin
December 27th, 2018

drzwi-zewnetrzne-drewniane-10-6[1]Są to niewątpliwie najważniejsze drzwi w całym budynku. Stanowią one bowiem z jednej strony ważny element wizerunkowy domu, a jednocześnie wpływają na bezpieczeństwo domowników oraz ochronę ich własności. Wybór drzwi nie powinien być przypadkowy. Opłaca się porównać różne projekty i pomysły. Jedna z naczelnych zasad mówi o tym, że w oczy powinien rzucać się albo kolor albo charakter. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Pomysły na drzwi wejściowe

Posted in Uncategorized  by admin
December 27th, 2018

Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Pomysły na drzwi wejściowe

Posted in Uncategorized  by admin
December 27th, 2018

Posługiwanie się okręgiem stanowi podstawę obliczenia stateczności skarpy w metodzie Taylora na drodze graficznej lub analitycznej. Wypadkowa sił tarcia działających wzdłuż łuku AB nie jest styczna do okręgu Q. Przechodzi ona na zewnątrz tego okręgu i jest styczna do okręgu kR sin cp. Liczba k jest tu współczynnikiem, większym od l zależnym od rozkładu naprężeń wzdłuż AR. Dla danego rozkładu naprężeń, współczynnik k zależy od kąta AOR. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Pomysły na drzwi wejściowe

Posted in Uncategorized  by admin
December 27th, 2018

Wypadkowa sił Q i moment Mq, wynikające z tarcia gruntu zależą od rozkładu naprężeń wzdłuż łuku i muszą spełniać równania równowagi. Przedstawiona metoda posługuje się konstrukcją graficzną dla uwypuklenia wpływu rozkładu naprężeń na moment Mcf. Tok postępowania. Nanosi się linię wieloboku sznurowego sił n całkowanych od punktu A do B. Jest to krzywa JKL, której wypadkowa wynosi N. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries