Deska elewacyjna
Elementy drewniane w budowie domu

Archive for July, 2016

zmniejszenie oporu wiaze sie z wystepowaniem warstwy wodonosnej

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

W środowisku izotropowym pole elektryczne ma kształt półsfery: przy dwóch warstwach linie prądu ulegają załamaniom zaś przy większej ilości warstw występują liczne typy krzywych i ich interpretacja natrafia na trudności. W przypadku najprostszym, w środowisku izotropowym, zmniejszenie oporu wiąże się z występowaniem warstwy wodonośnej : gmin występuje przy 1,5 a; wartość ta odpowiada średniej głębokości warstwy wodonośnej. Poza wyżej opisaną metodą PSE stosowane są jej liczne odmiany i metody inne, m. in. poszukiwanie warstw wodonośnych za pomocą fal radiowych oraz za pomocą izotopów promieniotwórczych (metoda radiometryczna). Np. przewodnictwo prądu elektrycznego przez grunt zależy nie tylko od nagromadzonej wody podziemnej, lecz w dużej mierze od zawartości soli w wodzie, choćby przy zmagazynowaniu jej w gruncie w małych ilościach. Podobnie warstwy wilgotnej gliny, pomimo małych ilości wody podziemnej, dobrze przewodzą prąd. Dlatego metody geofizyczne należy traktować jako cenne uzupełnienie bezpośrednich badań geologicznych. [patrz też: deska tarasowa, deski elewacyjne, deskia na boazerią ]

Comments Off

Archive for July, 2016

zmniejszenie oporu wiaze sie z wystepowaniem warstwy wodonosnej

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Pomiar układu linii ekwipotencjalnych może być stosowany tylko w górnych poziomach gruntu, a to ze względu na zmiany przewodnictwa w warstwie wodonośnej. Metoda elektrooporowa opiera się na pionowych sondowaniach elektrycznych (PSE), jest w Polsce najczęściej stosowana i daje duże korzyści przy studiach wstępnych (opiniodawczych). Badania elektrooporowe, W warunkach sprzyjających, pozwalają określić najbardziej korzystną lokalizację odwiertu studziennego w przypadku gdy zasięg badań jest nie większy niż 100-200 m w głąb i dla ujęcia niewielkich objętości wody rzędu 200-500 mś/dn. Poza tym jeżeli ilość wyróżnionych elektrycznie warstw nie jest większa niż 4-6 a miąższości ich rosną wraz z głębokością i upady są mniejsze od 15°-29°. Teren badany zazwyczaj obejmuje 2-4 km2 a ilość wykonanych PSE 25 do 50. Poza tym badania elektrooporowe powinno stosować się jako sprawdzenie celowości lokalizacji odwiertu studziennego, dokonanej na podstawie dokumentacji hydrogeologicznej (wystarczą 2-5 PSE). [przypisy: deski elewacyjne, deska elewacyjna, Domy z drewna ]

Comments Off

« Previous Entries