Deska elewacyjna
Elementy drewniane w budowie domu

Archive for February, 2015

Oznaczenia

Posted in Uncategorized  by admin
February 16th, 2015

Oznaczenia: a – długość fundamentu (równolegle do płaszczyzny działania obciążenia) al -. długość trzonu fundamentu o poszerzonej podstawie (równolegle do płaszczyzny działania obciążenia) b – szerokość fundamentu (prostopadle do płaszczyzny działania obciążenia) bl – szerokość trzonu fundamentu o poszerzonej podstawie (prostopadle do płaszczyzny działania obciążenia) D – zagłębienie fundamentu x, y – współrzędne środka obrotu fundamentu h – wysokość przyłożenia poziomej siły obciążającej zewnętrznej nad poziomem gruntu – kąt nachylenia linii poślizgu z poziomem d – średnica bryły wyparcia na powierzchni gruntu z tyłu fundamentu dl – średnica bryły wyparcia.na powierzchni gruntu z przodu fundamentu 1 = d ()- bezwymiarowy współczynnik wyrażający wpływ stref bocznych oddziaływania gruntu w układzie przestrzennym e =mimośród oddziaływania podłoża c – przyczepnosc gruntu O, 00, 0 – kąt tarcia gruntu o ścianę fundamentu Ac – współczynnik parcia (o = <P) Ao – współczynnik odporu (o = 0.0) J – współczynnik odporu – (0 = – + <P) l 3. Przejście ze stanu płaskiego do stanu przestrzennego uzyskuje się w wyniku analizy kształtu stref bocznych w stanie granicznym oraz wzajemnej zależności między stanem naprężenia i odkształcenia. Całkowita stateczność fundamentu zależy od nośności podłoża pod jego podstawą oraz parcia, odporu i tarcia wzdłuż pionowych ścian fundamentu. Pomija się odkształcenia własne fundamentu (fundament sztywny). Rozpatrywany przypadek stanowi II schemat pracy fundamentu: ex = Ii = 0,5 do 2,0 Analiza pracy fundamentu pozwoliła na ustalenie w spoistym jednorodnym, izotropowym i ważkim gruncie . [Zobacz tez: deski na elewacje, deskia na boazerią, domek narzędziowy ]

Comments Off

Archive for February, 2015

Oznaczenia

Posted in Uncategorized  by admin
February 16th, 2015

W opracowanej metodzie fundament betonowy traktowany jest jako nieodkształcalny – doskonale sztywny. Przekrój fundamentu – prostokątny: szerokość-dociskająca b, długość boku a, zagłębienie D. Grunt jest jednorodny spoisty i charakteryzuje się ciężarem objętościowym y, kątem tarcia wewnętrznego cfJ i spójnością c. Po rozpisaniu, scałkowaniu i zsumowaniu wyrażeń odpowiadających wpływom poszczególnych schematów cząstkowych (oporów gruntu w poszczególnych strefach), uzyskano wieloczłonowe wzory na wartość graniczną momentu wywracającego M, granicznej siły poziomej H i współczynnika charakteryzującego zagłębienie środka obrotu fundamentu. . Kolejność obliczeń według przedstawionej metody jest następująca a) dla założonych wymiarów geometrycznych a, b, h, D wyznaczamy parametry geometryczne IX, 3, u, b) dla określonego z badań geotechnicznych kąta tarcia wewnętrznego. [zobacz tez: deski podłogowe, deska tarasowa modrzew syberyjski, deski na podłogę ]

 

Comments Off

« Previous Entries